Pisanie prac licencjackich z pielęgniarstwa

Pisanie prac licencjackich z pielęgniarstwa (i magisterskich), z pewnością nie jest rzeczą łatwo. Warto jednak podjąć ten wysiłek, ponieważ perspektywy zawodowe dla pielęgniarzy są bardzo dobre. W poniższym tekście zaprezentowany zostanie zawód pielęgniarza, czy też pielęgniarki. Zostaną tu przedstawione zarówno cienie, jak i blaski tego zawodu.

Studia pielęgniarskie są dwustopniowe. Edukację można zakończyć na poziomie licencjata lub kontynuować naukę na studiach magisterskich. Po ukończeniu tego stopnia  uzyskuje się tytuł magistra pielęgniarstwa.

Studia pielęgniarskie są dwustopniowe. Można uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa lub kontynuować naukę na kolejnym stopniu studiów, a po jego ukończeniu legitymować się tytułem magistra pielęgniarstwa. W założeniach programowych określono zakres wymagań, a tym samym rolę, do pełnienia której pielęgniarz zostanie przygotowany po studiach. Program studiów obejmuje:
– wykonywanie opieki pielęgniarskiej
– profilaktykę zdrowotną;
– opiekę nad chorym, umierającym niepełnosprawnym;
– etykę zawodową;
– komunikację z pacjentem i jego rodziną i innymi współpracownikami w miejscu pracy.

Perspektywy pracy dla pielęgniarek są bardzo dobre. Obecnie istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na pielęgniarki – w Polsce i za granicą. Społeczeństwa starej Europy po prostu z jednej strony stają się coraz bogatsze, natomiast szybko się starzeją. Wydatki tych społeczeństw na zdrowie oraz urodę, systematycznie rosną. Popyt na pielęgniarki zwiększa się, nie tylko w Europie, ale również i poza Europą. Przykładowo, polskie pielęgniarki coraz częściej pracują w Dubaju oraz Arabii Saudyjskiej.

Zawód pielęgniarki tak, jak każdy inny, ma swoje blaski i cienie. Zawód daje olbrzymią satysfakcję. Cóż może być piękniejszego niż ratowanie ludzkiego zdrowia i życia? Z drugiej strony z tym zawodem, wiąże się olbrzymia odpowiedzialność. Przykładowo, podanie za dużej ilości leku, może doprowadzić do śmierci pacjenta. Poza tym pielęgniarki twierdzą, że  praca ta wiąże się ze stresem. Wymaga on stalowych nerwów oraz bogatej wiedzy medycznej. W przypadku Polski, zarobki pielęgniarek nie powalają.

Pisanie prac licencjackich z pielęgniarstwa,  późniejsze perspektywy.

Pisanie prac licencjackich z pielęgniarstwa to z pewnością wstęp do otrzymania perspektywicznego zawodu. Powiedzmy sobie szczerze: ma on wiele blasków i cieni. Jednakże patrząc na trendy, które występują, ryzyko jest warte podjęcia.  Medycy zawsze będą potrzebni. Pod każdą szerokością geograficzną i w każdym systemie ekonomicznym.

Dodaj komentarz