Pisanie prac magisterskich z medycyny

Pisanie prac magisterskich z medycyny to wielkie wyzwanie. Napisanie solidnej pracy magisterskiej z medycyny to często wstęp do błyskotliwej kariery medyka. Biorą pod uwagę fakt, iż zapotrzebowanie na różnego typu lekarzy i pielęgniarki rośnie, warto porządnie się przyłożyć do swojej pracy dyplomowej.

Warszawski Uniwersytet Medyczny ma bogatą historię i długoletnią tradycję. Studiuje tam ponad dziewięć tysięcy studentów. Na Uniwersytecie Warszawskim znajduje się czternaście kierunków, gdzie oprócz studiów lekarskich można ukończyć np.: fizjoterapię, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetykę i inne.

Wszystkie dodatkowe kierunki kończą się jak na pozostałych uczelniach pisaniem prac licencjackich lub magisterskich. Prace dyplomowe muszą być wykonane zgodnie ze standardami Uniwersytetu Medycznego, zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym.

Wszystkie prace mają część poświęconą anatomii człowieka i funkcjonowaniu niektórych układów np. ruchowego czy krwionośnego. Studenci wszystkich kierunków muszą dysponować bowiem wiedzą z tego zakresu.

Prace magisterskie ponadto zawierają także część badawczą, opracowaną na podstawie zebranych wywiadów, ankiet lub obserwacji. Powinny zawierać własne wnioski, konkluzje i uwagi. Praca dyplomowa musi zostać zatwierdzona, aby student mógł przejść do kolejnego etapu,  jakim jest obrona.

Ciekaw prace dyplomowe pisane są również w Wyższej Szkole Logistyki.

Pisanie prac magisterskich z medycyny… i co dalej?

Pisanie prac magisterskich z medycyny przez przyszłych medyków to dopiero mały wstęp do ich wielkiej kariery. Perspektywy dla medyków są bardzo dobre. Zachodnie społeczeństwa szybko się starzeją. Zwiększa się więc popyt na dobrze wykształconych lekarzy i pielęgniarki. Stan polskiej służby zdrowia jest opłakany. Polskie pielęgniarstwo publiczne  przechodzi obecnie kryzys, a niedługo czeka je całkowite załamanie. Dobrze widać to np. w Łodzi, gdzie ilość pielęgniarek jest dramatycznie niska. Wyjazdy personelu medycznego z Polski są niestety bardzo powszechne i nasilają się. Dobrze wykształcony medyk może pracować pod każdą szerokością geograficzną. Pytanie tylko w jakich warunkach i za jakie pieniądze. Biorąc pod uwagę rozmaite trendy, studiowanie medycyny wydaje się być świetnym wyborem. Medycyna to bardzo wymagająca dziedzina do studiowania, jednakże bardzo perspektywiczna.

Dodaj komentarz