Tematy prac magisterskich z medycyny

Tematy prac magisterskich z medycyny są bardzo zróżnicowane. Należy pisać na takie tematy, które będą powiązane z naszą przyszłą karierą.
Wydział Nauki o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie łączy w sobie kilka różnych kierunków związanych z naukami o zdrowiu, takich jak: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne czy zdrowie publiczne.

Każdy z tych kierunków kończy się, w zależności od stopnia studiów, pracą licencjacką lub magisterską. Oto niektóre z tytułów prac dyplomowych, opublikowane przez Uniwersytety Medyczny: 1. Działania fundacji „Rodzić po ludzku” w świadomości społecznej, 2. „Edukacja ku umieraniu” – autorski program nauczania o śmierci w neonatologii, 3.

„In vitro” – szczęście czy porażka? Wpływ zapłodnienia pozaustrojowego na relacje w związku partnerskim z punktu widzenia kobiet, 4. „Psychologiczne, społeczne i fizjologiczne aspekty używania „dopalaczy”. Jak widać na podanych przykładach pisanie prac licencjackich czy magisterskich może zahaczać o bardzo aktualną tematykę naukowo – społeczną i przyczyniać się do próby zrozumienia, a także odpowiedzi na niektóre z zadawanych pytań. Jest to również temat, w którym można przytoczyć rozmaite rozważania etyczne.

Tematy prac magisterskich z medycyny. Ogólne refleksje.

Tematy prac magisterskich z medycyny muszą być dobrze uzgodnione z danymi promotorami. Wiadomo, że każdy promotor posiada inny obszar badawczy. Ma on również odmienne zainteresowania. Temat pracy magisterskiej powinien nas bardzo interesować oraz powinien być on zbieżny z naszym przyszłym obszarem zawodowym. Pisanie pracy magisterskiej wymaga zapoznania się z dużą ilością specjalistycznej literatury. Literatura ta musi być w miarę nowa. Po napisaniu pracy magisterskiej, przyszłego medyka czekają go lata stażu. Perspektywy pracy dla lekarzy oraz pielęgniarek są bardzo dobre. Jeśli nie w Polsce, to z pewnością za granicą. Coraz więcej słyszy się o zawodowych wyjazdach polskich medyków za granicą. Popyt na medyków będzie radykalnie rósł. Wynika to z dramatycznego starzenia się społeczeństw starej Europy. Studiowanie medycyny to z pewnością dobre posunięcie. Zapotrzebowanie na medyków jest w każdym systemie ekonomicznym, pod każdą szerokością geograficzną. W obecnych warunkach warto być również pielęgniarzem. Pielęgniarstwo będzie również bardzo potrzebne. W skali nie tylko polskiej, ale również europejskiej.

Dodaj komentarz